Nevidljivi ljudi zaboravljene generacije

Home / Blog / Nevidljivi ljudi zaboravljene generacije
Nevidljivi ljudi zaboravljene generacije

Kada se govori o promjenama koje će provedba projekta izazvati u lokalnoj zajednici prvenstveno je potrebno napraviti analizu i procjenu potreba zajednice. Naime, rastućim demografskim trendom starenja hrvatskog i zagrebačkog pučanstva, grad Zagreb nimalo ne zaostaje za drugim europskim gradovima. To je osobito vidljivo iz gerontoloških pokazatelja dobne i spolne strukture pučanstva kao i udjela pojedinih dobnih skupina u ukupnom stanovništvu grada Zagreba i Hrvatske.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, u gradu Zagrebu je skoro 15% stanovnika starijih od 65 godina. Iako stariju dob često prate brojni zdravstveni problemi, sve je više dokaza da osobe u toj životnoj dobi imaju više tjelesne i psihičke snage nego što se to zamišlja. Osnovne potrebe starijih osoba potpuno su iste i ne mijenjaju se samim protjecanjem vremena. Mijenjaju se načini zadovoljenja potreba zbog promjene psiho-fizičkih sposobnosti i zbog stavova okoline prema starijim osobama. Uz financijske poteškoće, najveći problemi dolaze zbog socijalne isključenosti starijih generacija i gubitka društvene moći i osjećaja pripadanja (odlazak u mirovinu, slabljenje socijalnih kontakata i sl).

Ovaj projekt osmišljen je kao zahvala svim stanovnicima Vrapca koji samim svojim postojanjem i zivljenjem pridonose tome da u današnje vrijeme globalizacije i stalnih promjena, ocuvanjem tradicije putem pojedinacnih prica i kolektivnog sjecanja predstavljaju pravi put kojim vrijednosti zajednice, briga i solidarnost, mogu biti podržane i osnažene, a članovi zajednice ostvarivati svoja prava i postajati svjesni vlastitih zasluga za stvaranje povijesti.